SHARING BRÅLANDS GÅRD WITH YOU TO SPREAD THE LOVE

OF NATURE, WITH ITS VULNERABILITY AND STRENGTH.

HOPING THAT WE TOGETHER GIVE LOVE BACK BY TREATING IT AS ONE OF OUR OWN.

Hållbarhetsklivet

För oss på Brålands Gård är det självklart att jobba hållbart. Vi önskar att kunna lämna över gården till nästa generation med minst lika goda förutsättningar som Vi själva fått. Nedan kommer några konkreta exempel på hur vi jobbar med hållbarhet:

Vi har en egen solcellsanläggning som försörjer gården med grön el. Vi producerar i nuläget mer el än vad vi själva förbrukar på årsbasis.

Vi har gott om laddplatser för elbilar.

Vi har flera källsorteringsstationer för våra gäster och vi källsorterar allt vårat eget avfall ifrån gården.

Vi anställer personal ifrån vårat närområde.

Vi använder oss av lokala hantverkare och entrepenörer vid renoveringar mm.

På gården odlar vi bär, frukt och grönsaker till oss själva och våra gäster.

Vi har snålspolande vattenkranar för att minska gårdens vattenförbrukning.

Vi jobbar med energieffektivisering för att kunna minska våran energiförbrukning.

Vi jobbar aktivt i det loka föreningslivet med sponsring och även praktiska åtgärder som fiskevård mm.

Läs mer på hallbarhetsklivet.se